Föreningen

Vår främsta målsättning är att bereda ungdomar en meningsfylld och hälsobefrämjande fritidssysselsättning.

Idag har klubben fem olika sektioner för idrotterna Orientering, Friidrott, Skidor, Bordtennis och Boule.  Klubbens medlemsantal har ständigt stigit och är nu ca 500 medlemmar.
Vår ekonomi är god och medlemsavgiften kan därför hållas låg.
Välkommen som medlem, där ni väljer mellan följande alternativ:
150 kronor för vuxna, 100 kronor för ungdom och 400 kronor för hel familj.
Medlemsavgiften betalas till vårt bankgiro 5393-5938.
Vi är tacksamma om du samtidigt också meddelar vilken(a) sektion(er) du känner mest samhörighet med, men du är givetvis medlem i alla sektionerna när avgiften är betald och kan nyttja större delen av våra anläggningar.

Vi arbetar med att föra över vårt medlemsregister till IdrottOnline. Nya krav på medlemsregister gör att vi behöver ert personnummer,  klarlagt vilken sektionstillhörighet ni önskar, samt er epost-adress. (Kontakta er ledare eller kassören om detta).
Personnummer-/uppgifter används endast för aktiva i IdrottOnline och då för att kunna ansöka om aktivitetsbidrag.
Mer om personuppgifter inom IdrottOnline finns att läsa här.

Vi subventionerar stor del till våra ungdomar, men vissa kostnader tillkommer främst för vuxna. När det gäller betalningar till någon av sektionerna (t.ex. för utrustning, läger och tävlingar) ska betalningen ske till resp. sektions bankgirokonto, enligt nedan.
Bordtennis: 700-2991.
Boule: 616-2523.
Friidrott: 5324-2749.  Friidrottens medlemsavgift + ev. träningsavgift (250:-) betalas in på detta bankgiro.
Orientering: 381-7905.
Skidor 652-3773.

Under april månad skickar vi hem utförligare redogörelse om sektionernas verksamhet till medlemmarna i form av "Istrumsbladet".

Föreningen har en huvudstyrelse som består av:
Doris Danielsson (ordförande), Thomas Jakobsson (sekreterare), Jane Johansson (kassör), samt respektive ordförande i våra sektioner.
Huvudstyrelsen har ett antal styrelsemöten per år.
Klubbmöten arrangeras två gånger per år och är öppna för samtliga medlemmar.
Årsmöte brukas hållas i början av året.

Ni når oss enklast via styrelse-mejlen.

Vad gäller exempelvis bilder på våra sociala medier följer vi de riktlinjer som finns. När det gäller publicering av material på föreningens hemsidor och/eller sociala medier sker det som utgångspunkt med stöd av en intresseavvägning. Föreningen kan ha intresse av att publicera bilder för att exempelvis visa upp vår verksamhet.
Om föreningen tillkännages att något material upplevs som kränkande för individen som berörs av behandlingen, ska detta material snarast avpubliceras.
Personerna har självklart möjlighet att invända mot bildbehandling inom vår digitala media och kontaktar då vår ordförande eller epostar till vår styrelse-mejl.

Föreningen behöver inte samla in namn på alla som är med på bilderna, men om någon identifierar sig själv och vill utöva sina rättigheter, så gäller individens rättigheter.


Förutom ett brett utbud med våra fem sektioner där mycket aktiviteter pågår från barngrupper till pensionärsgrupper, har föreningen fina tränings- och tävlingsmöjligheter på sina egna anläggningar.

Se bilder på vår Klubbstuga och Sporthall här.

Se bilder på våra skid- och motionsspår här.

Nedan beskriver vi lite kort de olika sektionerna.
Bordtennis -  Bordtennissektionen bedriver sin verksamhet i Vallegården i Eggby. Vi får plats med 5 st bordtennisbord och dessa nyttjas flitigt vid såväl träning som matcher. Vi bedriver träning i tre grupper under perioden september till mars och är för närvarande 30-talet aktiva spelare vid dessa träningar. Vi deltager i seriespel i Västergötlands bordtennisförbunds regi och är även ute på tävlingar i distriktet.

Boule   -   Vår yngsta sektion med högsta medelåldern.
Glädjande att denna denna sektion kommit till och att även ett antal yngre medlemmar anslutit. Sektionen spelar i ett antal serier, matcher och arrangerar uppskattade tävlingar.
Istrums SK kan nu erbjuda spel både på sina utomhusplaner och i nya sporthallen.

Friidrott -  Året runt bedrivs tränings- och tävlingsverksamhet i tre olika åldersgrupper; Lilla gruppen (7-9 år), Mellangruppen (10-12 år) och Stora gruppen (13 år och uppåt).
I sektionen är vi c:a 200 medlemmar i blandade åldrar.
Mycket engagerade ledare tar hand om de aktiva. Glädjande, dels för våra ungdomar men även för styrelsen, är att flera av våra ledare har fått utmärkelser för sitt engagemang.
Vi arrangerar flera friidrottstävlingar på hemmaplan och tävlar på arenor i landet, bland annat har sektionen fått framstående placeringar i USM, JSM och deltagit i Finnkampen.
På Sparbanken Arena i Skara arrangerar vi följande friidrottstävlingar: Klubbmästerskap, SkaraRacet, Lilla Skarakampen och Skarakampen.

Skidor - Skidsektionen satsar främst på kvalitetsträning för ungdomar på både snö och barmark.
Träningen bedrivs till stor del i Istrum med teknik, styrka, balans, rörlighet och kondition som grund för framtida goda resultat. För barmarksträning har vi rullskidor, elljusspåret, Sporthallen, samt cykling och olika träningsmaskiner.  Vi tränar både klassisk och fristil på vårt eget spår, samt på Billingens konstsnöspår. Varje år arrangerar vi ett träningsläger under första veckan i januari, då vi åker buss till exempelvis Orsa Grönklitt. Nytt för 2014 är att vi startar säsongen med ett helgläger i Torsby och åker skidor tidigt i skidtunnel.
Vi prioriterar tävlingarna i Västgötacupen för ungdomarna och de vuxna  tävlar i bland annat Västgötaloppet, Billingens långlopp, Konstsnöracet, Stråken-, Ymer- och Ulricehamnsloppet.  Uppskattad 3-timmarstävling arrangeras i Istrum när snötillgången på vår sida.
Flera åker Vasaloppet, enskilt eller samordnat med skidsektionen.
Förutom Istrumsskidan arrangerar vi löpartävlingen Valle Extreme Run i samband med Valle Vandring.Vi gillar snö och rolig träning.
Välkomna, alla som vill träna med oss, eller efter egen målsättning.

Orientering - Istrums orienteringssektion består av ca 200 orienterare i alla åldrar. Vi bedriver genom ungdoms-och träningskommittéernas försorg träningsverksamhet för alla åldrar från 7 år och uppåt. Vi har i första hand klubbstugan som samlingspunkt.
Vi är en klubb med starka arrangörstraditioner och bland evenemangen kan nämnas Axevallanatta, DM och Skaraborgs-mästerskap, när/distrikts och nationella tävlingar ,samt träningar av olika slag.
Klubben har deltagit som arrangör av O-Ringen 1978 och 2002, där klubben var bästa klubb vad gäller insatser som funktionärer och uppbyggnadsarbeten.
Sektionens orienterare deltar ofta i både när-och fjärrtävlingar. O-Ringen är en mycket populär tävling för oss i Istrums SK.
Klubbens tävlingsarena är skogen, som ex. Nolåsen (NV Flämslätt), Axevallaområdet, samt området omkring klubbstugan och Skärv.
De pengar vi tar in på olika arbeten går till att bedriva en aktiv orienteringsverksamhet, där stor del av intäkterna går till ungdomsverksamheten med fria startavgifter till 21 år, samt olika lägerverksamheter.
Istrums SK Orientering prioriterar deltagande i olika lagtävlingar typ 10-Mila, 25-manna, Tjoget, stafetter inom Västergötland, m.m., då det stärker klubbsammanhållningen ytterligare.
Alla är hjärtlig välkomna att börja lära en mycket fin och njutbar sport.

Mer info om respektive sektion hittas under snabbmeny "Våra sporter".

 

Hemsida från Entos